top of page
IMG_9080.jpg

KÜÇÜK ELLER BÜYÜK HAYALLER

12 hafta boyunca her Cumartesi ve Pazar günleri derneğimizin gönüllüleri daha önceden seçilmiş 9 – 11 yaşındaki sosyoekonomik anlamda dezavantajlı öğrencilerle birlikte çalıştığımız belediyelerin etüt merkezlerimizde düzenli olarak ikişer saatlik buluşmalarla bir araya gelmekte ve bu buluşmalarda daha önceden müfredatımızda yer alan konuları birlikte oyunlarla işlemeleri üzerine kurulmuştur.
2013 senesinden bu yana başarıyla hayata geçirilen projemiz şu anda İstanbul’da 19 farklı noktada uygulanmakta olup her hafta sonu 580 çocuk projemize katılmaktadır.
Projemiz bu sene itibariyle toplamda 1270 öğrenciyi mezun etmiştir.

Project: Projeler
8.jpg

OYUNCAK KÜTÜPHANELERİ

Bilhassa ilkokul çağındaki çocuklarımızın sadece akademik ihtiyaçlarını değil sosyal ve kişisel gelişimlerinin de desteklenmesi amacıyla yarattığımız Oyuncak Kütüphaneleri Anadolu’daki köy okullarında okuyan çocukların en büyük sosyal ihtiyaçları olan oyuncaklarla bir araya gelmelerini ve sürdürülebilir bir ortamda, bir kütüphane çatısı altında çocuklara düzenli olarak şahsen sahip olabileceklerinden çok daha fazla ve yararlı oyuncaklara okullarında erişim sağlayabilmelerine imkan tanımaktadır.
2017 itibariyle Samsun, Çanakkale, Ordu, Kars, Sivas, Çorum, Gaziantep ve Tokat’ta toplam 8 Oyuncak Kütüphanesi kurulmuş olup hedefimiz 81 şehirde de bu projemizi hayata geçirebilmektedir.
Oyuncak Kütüphanelerimizden o şehirlerde yaşayan 2000’den fazla çocuk yararlanmaktadır.

Project: Projeler
2 kopya 2.jpg

HAYAL ATÖLYELERİ

Faber Castell firmasının değerli destekleri ile hayata geçirdiğimiz Hayal Atölyesi orojesinin amacı ekonomik anlamda zor şartlar altında okuyan ilkokul öğrencilerinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda gerçekleştirilen tek günlük atölyelerle onlara hayal kurmaları konusunda destek olmaktır. Hayal Atölyesi Projesi kapsamında beş senelik süreçte toplam 6.350 çocuğa ulaşılmış ve yeni hedef olarak da önümüzdeki iki seneyle birlikte toplam 10.000 çocuğa ulaşılması dernek programına alınmıştır.

Project: Projeler
kod3.jpg

HAYALLERİMİ KODLUYORUM

Perfect Execution

This is your Project description. Whether your work is based on text, images, videos or a different medium, providing a brief summary will help visitors understand the context and background. Then use the media section to showcase your project!

Project: Projeler
kod5.jpg

İCAT ÇIKARMA

Perfect Execution

This is your Project description. Whether your work is based on text, images, videos or a different medium, providing a brief summary will help visitors understand the context and background. Then use the media section to showcase your project!

Project: Projeler
I¦çGPD Konferans 143.JPG

ZIRVELER

Sürdürülebilir toplumsal fayda projelerimiz devam ederken derneğimizin en büyük amacı lise ve üniversite çağındaki gençlerde sivil inisiyatife olan merakı arttırmak ve onları sosyal sorumluluk projelerine çekmek olmuştur.
Bu hususta gerçekleştirilen zirvelerimize Türkiye’nin iş, sanat, spor, siyaset, akademi ve sivil toplum alanlarından önde gelen insanları davet edilmekte olup şu ana kadar 6 kez düzenlene zirvemize 15.000’in üzerinde genç başvurmuş ve toplam 3200 genç zirvemize katılmıştır.

Project: Projeler
12183958_899600066797383_168144362401902

GENÇ VE TOPLUM DOSTU ŞİRKETLER SÖZLEŞMESİ

Derneğimizin sadece sahada ulaştığı çocuk ve gençlerin dışında ülkemizdeki sivil toplum anlayışını değiştirmek ve ülkemizin tüm gençlerini sivil topluma teşvik edebilmek adına iş dünyasıyla birlikte hayata geçirdiği bu sözleşme kapsamında sözleşmeye imza atan holding ve şirketler bundan sonra istihdam edecekleri bireylerde sadece akademik başarıyı bir kriter olarak görmeyeceklerini aynı zamanda bireyin gençlik döneminde yapmış olduğu sosyal çalışmaları, ülkesine verdiği katkıyı ve yarattıkları farkı da birer kriter olarak göreceklerini kabul etmiş ve İK politikalarını buna göre değiştirmeye başlamışlardır.
Bu sözleşmenin bir başka yanı olarak da sözleşmeye imza atan holding ve şirketler her yaz kurumlarında derneğimizin belli sayıda üyesini stajyer olarak almayı ve bu sayede üyelerimizin kazanacakları maaşı veya harçlığı ya derneğimize ya da başka bir sivil toplum kuruluşuna vermesi amaçlanmıştır. Bu sayede şirketlerin sosyal sorumluluğa ayırdığı fondan pay almadan sivil toplum için yeni bir kaynak yaratma yöntemi de yaratılmıştır.
Şu ana kadar sözleşmemize imza atan veya destek olan kurumlar: Doğuş Holding, Eczacıbaşı Holding, Akkök Holding, Kibar Holding, Kale Grubu, Saran Holding ve Tahincioğlu Holding’dir.

Project: Projeler
2 (2)(1).jpg

HAYVANLAR VE DOĞA İÇİN

Perfect Execution

This is your Project description. Whether your work is based on text, images, videos or a different medium, providing a brief summary will help visitors understand the context and background. Then use the media section to showcase your project!

Project: Projeler
bottom of page