Sürdürülebilir toplumsal fayda projelerimiz devam ederken derneğimizin en büyük amacı lise ve üniversite çağındaki gençlerde sivil inisiyatife olan merakı arttırmak ve onları sosyal sorumluluk projelerine çekmek olmuştur.

Bu hususta gerçekleştirilen zirvelerimize Türkiye’nin iş, sanat, spor, siyaset, akademi ve sivil toplum alanlarından önde gelen insanları davet edilmekte olup şu ana kadar 6 kez düzenlene zirvemize 15.000’in üzerinde genç başvurmuş ve toplam 3200 genç zirvemize katılmıştır.