Derneğimizin sadece sahada ulaştığı çocuk ve gençlerin dışında ülkemizdeki sivil toplum anlayışını değiştirmek ve ülkemizin tüm gençlerini sivil topluma teşvik edebilmek adına iş dünyasıyla birlikte hayata geçirdiği bu sözleşme kapsamında sözleşmeye imza atan holding ve şirketler bundan sonra istihdam edecekleri bireylerde sadece akademik başarıyı bir kriter olarak görmeyeceklerini aynı zamanda bireyin gençlik döneminde yapmış olduğu sosyal çalışmaları, ülkesine verdiği katkıyı ve yarattıkları farkı da birer kriter olarak göreceklerini kabul etmiş ve İK politikalarını buna göre değiştirmeye başlamışlardır.

Bu sözleşmenin bir başka yanı olarak da sözleşmeye imza atan holding ve şirketler her yaz kurumlarında derneğimizin belli sayıda üyesini stajyer olarak almayı ve bu sayede üyelerimizin kazanacakları maaşı veya harçlığı ya derneğimize ya da başka bir sivil toplum kuruluşuna vermesi amaçlanmıştır. Bu sayede şirketlerin sosyal sorumluluğa ayırdığı fondan pay almadan sivil toplum için yeni bir kaynak yaratma yöntemi de yaratılmıştır.

Şu ana kadar sözleşmemize imza atan veya destek olan kurumlar: Doğuş Holding, Eczacıbaşı Holding, Akkök Holding, Kibar Holding, Kale Grubu, Saran Holding ve Tahincioğlu Holding’dir.